Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu
Image Alt

MAKROTERM

Program Czyste Powietrze 2019

Program Czyste Powietrze budzi coraz większe zainteresowanie wśród Polaków, którym zależy na życiu w zdrowym środowisku, a jednocześnie sami chcieliby się przyczynić do zmiany swojego otoczenia poprzez modernizację własnego systemu grzewczego, czy montaż nowoczesnej instalacji grzewczej w nowo budowanym domu. Jak działa Program Czyste Powietrze? Czy został wznowiony w 2019r.? Jak złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze 2019

Na skróty

Program Czyste Powietrze: zasady

Program Czyste Powietrze jest rządową propozycją finansowego wsparcia, która ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną oraz zmniejszyć emisję do atmosfery pyłów, jak i innych zanieczyszczeń. Dedykowany jest zarówno dla nowo budowanych domów jednorodzinnych, jak i na potrzeby modernizacji istniejącego już budownictwa mieszkalnego. Miał być realizowany już od 2018 r. jednak został wstrzymany i teraz znów wznowiony po skorygowaniu zasad funkcjonowania.

Budżet Programu tu kwota rzędu 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł to są dofinansowania dla beneficjentów, zaś pozostała suma 39,7 mld zł jest pulą dostępną w postaci pożyczek. Podpisywanie umów jest możliwe do końca roku 2027. Natomiast zakończenie wszystkich prac objętych umową ma nastąpić do połowy 2029 r.

Jeżeli mamy do czynienia z istniejącym już budownictwem jednorodzinnym, to z rządowego Programu oferowane jest dofinansowanie, które ma na celu pokryć koszty wymiany urządzeń grzewczych starej generacji opartych na paliwie węglowym na nowoczesne rozwiązania typu:

 • pompy ciepła (np. typu powietrze-woda),
 • nowoczesne kotły na paliwo stałe (np. na pellet),
 • kotły elektryczne, olejowe czy gazowe (kondensacyjne).

W przypadku nowego budownictwa jednorodzinnego dofinansowanie obejmie wyposażenie układu grzewczego (razem z usługą montażu) w:

 • kotłów na paliwo stałe np. na pellet,
 • pompy ciepła (np. typu powietrze-woda),
 • kotły elektryczne i gazowe kondensacyjne.

Dofinansowana modernizacja może również obejmować zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) wspierających układ grzewczy. Możemy zatem wdrożyć do zmienianego systemu ogrzewania próżniowe kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne. Stąd przydatny będzie również domowy węzeł cieplny do integracji różnych, nowoczesnych źródeł ciepła.

Program nie dotyczy tylko samych źródeł energii. Dofinansowanie obejmuje również:

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania CWU
 • wymianę starej instalacji do CWU lub wykonanie nowej instalacji do CWU wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji, które wchodzą w skład domowego węzła cieplnego
 • termomodernizację domu
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia, w tym:
  • audyt energetyczny wykonanego przed złożeniem wniosku, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku, niepóźniej, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia
  • branżowa dokumentacja projektowa, jak np. dedykowanego schematu zintegrowanego ogrzewania (jeśli prace w niej opisane zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku, nie później, niż do zakończenia realizacji)
  • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Dla kogo program Czyste Powietrze?

W rządowym Programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział następujący beneficjenci:

 • osoby fizyczne, które posiadają prawo własności budynku jednorodzinnego
 • osoby, które są współwłaścicielami obiektu mieszkalnego, zakwalifikowanego do budownictwa jednorodzinnego
 • osoby, które otrzymały od uprawnionych podmiotów zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
tabela1 - program czyste powietrze
Tabela 1. Kryteria dopuszczające dla tych Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
tabela2 program czyste powietrze
Tabela 2. Kryteria dopuszczające dla tych Wnioskodawców, którzy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Program Czyste Powietrze 2019

21 stycznia 2019 r. fundusze wojewódzkie wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie. Nastąpiło to po wykonaniu koniecznej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po adaptacji oprogramowania informatycznego do zmian w powszechnie obowiązującym prawie (uchwalenie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową). Z punktu widzenia rządu Program Czyste Powietrze 2019 stanowi zatem lepszą ofertę dla potencjalnych beneficjentów. Więcej informacji na temat wznowienia Programu Czyste Powietrze w 2019 r. można przeczytać na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,11,nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze-wznowiony.html

Program Czyste Powietrze krok po kroku

W celu uzyskania dofinansowania w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze należy wykonać następujące kroki:

 1. Zapoznanie się z kwalifikacją kosztów, intensywnością i warunkami dofinansowania, kryteriami dopuszczającymi, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie.
 2. W przypadku modernizacji starego budownictwa przeprowadzenie audytu, a przypadku planowanego – analiza układu grzewczego.
 3. Złożenie wniosku. Instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć na stronie internetowej portal.wfosigw.bialystok.pl/dokumenty/7%20WoD_dla%20nowego%20wniosku%20o%20dofinansowanie_%2019092018.pdf.
 4. Wizyta kontrolna przedstawiciela WFOSiGW. Wzór protokołu dopuszczającego można znaleźć tu: portal.wfosigw.bialystok.pl/dokumenty/10%20Protokol%20dopuszczajacy%20WZOR_140918.pdf.
 5. Podpisanie umowy dotacji lub pożyczki wraz z wnioskiem o płatności za całość realizacji lub poszczególne etapy realizacji.
 6. Potwierdzenie wykonania wnioskowanego przedsięwzięcia.
 7. Rozliczenie po weryfikacji realizacji oraz ewentualna wizyta kontrolna po 3 latach.

Program Czyste Powietrze – wniosek

Wniosek należy składać do 30 czerwca 2027 r. w adekwatnym do położenia budynku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

 • w formie elektronicznej przez tzw. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW (składanie wniosku należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 • opcjonalnie: w formie dokumentacji drukowanej, podpisanej wraz z dołączonymi, wymaganymi załącznikami, dostarczonej pocztą lub osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale
Program Czyste Powietrze Wniosek

Dane poszczególnych siedzib Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można znaleźć na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i poradę w uzyskaniu dofinansowania napisz zapytanie korzystając z poniższego formularza.

[formularz tytul=”Czyste Powietrze”]