web analytics

Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu

Brak produktów w koszyku

Image Alt

MAKROTERM

Doprowadzenie powietrza do kominka

wentylator160

Możliwości Turbokominka w kwestii doprowadzenia powietrza

Podczas użytkowania kominka jedną z najważniejszych kwestii jest doprowadzenie powietrza do kominka we właściwej ilości na potrzeby procesu spalania.

Powietrze z wewnątrz czy z zewnątrz?

Dostarczane powietrze może pochodzić z przestrzeni wewnętrznej budynku lub z zewnątrz. Zalecaną metodą jest używanie powietrza zewnętrznego z użyciem urządzeń przeznaczonych do tego celu – czerpni. Metoda ta jest polecana z uwagi na niekorzystny wpływ wykorzystywania powietrza z wnętrza budynku. Efektem wyboru tego sposobu dostarczenia powietrza jest najczęściej obniżenie ciśnienia, spadek komfortu, jak również pogorszenie parametrów spalania, które jest spowodowane brakiem wystarczającej ilości tlenu.

Turbokominki® oferowane przez firmę Makroterm umożliwiają podłączenie do czerpni powietrza na dwa sposoby:

  • wentylator nadmuchujący powietrze do komory spalania
  • przepustnica z mechanicznym zaworem dozującym powietrze

Każdy model Turbokominka® jest uniwersalny jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza. To znaczy, że można użyć zarówno wentylator, jak również – do wyboru przepustnicę.

Niewłaściwa akustyka pomieszczenia a doprowadzenie powietrza do kominka

Argumentem przemawiającym za wyborem przepustnicy może być niewłaściwa akustyka pomieszczenia, w którym zamontowano kominek. W normalnych warunkach akustycznych nieznaczny szum wentylatora jest niemal niezauważalny. Jednak w sytuacji, kiedy pomieszczenie ma niewłaściwą akustykę, to dźwięk wentylatora może stać się uciążliwy. W tej sytuacji wybór przepustnicy jest bardziej zalecany dla użytkowników kominka.

Doprowadzenie powietrza kontrolowane przez sterownik

Ilość powietrza dostarczana do kominka zależy od temperatury pożądanej na płaszczu wodnym. Regulacja dopływu powietrza realizowana jest przez sterownik Turbokominka®. Sterownik ten porównuje temperaturę zadaną oraz rzeczywistą na płaszczu wodnym i w zależności od tych parametrów reguluje dopływ powietrza do spalania.

Ciąg kominowy a dostarczenie właściwych objętości powietrza zużywanego do procesu spalania

Różnica między wentylatorem a przepustnicą  sprowadza się do sposobu dostarczania powietrza do komory spalania. Wentylator zasysa powietrze i wtłacza do komory spalania. Przepustnica natomiast ma wpływ tylko na regulację naturalnego ciągu kominowego.

doprowadzenie powietrza

Schemat podłączenia dmuchawy wentylatora

 W przypadku słabszego ciągu kominowego zaleca się zastosowanie wentylatora, który pomaga również przy rozpalaniu kominka nadmuchując powietrze przez kilka minut z dwukrotnie większą mocą tzw. funkcja “start”.