web analytics

Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu

Brak produktów w koszyku

Image Alt

MAKROTERM

Zewnętrzna centrala grzewcza i RecoEnergy

Jako specjaliści od systemów ogrzewania oferujemy również projektowanie, dobór urządzeń oraz systemów sterowania do zewnętrznych centrali grzewczych, pełniących rolę kotłowni kontenerowych. Taka centrala stanowi zespół urządzeń do ogrzewania budynku, umieszczony poza obiektem. W klimacie umiarkowanym, jesteśmy przyzwyczajeni do umieszczania źródeł ciepła w kotłowni. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii i właściwemu zaizolowaniu praca urządzeń grzewczych jest możliwa na zewnątrz.

Zewnętrzna centrala grzewcza ma swoje zastosowanie w obiektach przemysłowych, użytkowych, sakralnych, wielomieszkalnych: sanatoria, akademiki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zewnętrzna centrala grzewcza i system RecoEnergy – przykład instalacji

Inwestycja z zewnętrzną centralą grzewczą – zespół mieszkalny o łącznej powierzchni ok 6 000 m², składający się z trzech obiektów.

centrala grzewczaZastosowany Connect Premium RecoEnergy pełni funkcję bufora energii o pojemności 2700 litrów, z układem 2 wymienników ciepła o dużej powierzchni wymiany energii – 56 m² każdy. System grzewczy w tej instalacji składa się z gazowych pomp ciepła ze wspomaganiem z kotłów kondensacyjnych.

Bufor i wymiana energii

Zespół pomp ciepła zewnętrznej centrali grzewczej

Zewnętrzna centrala grzewcza. Zespół kotłów kondensacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje o obiekcie

 • Powierzchnia użytkowa – ok. 6000 m² zlokalizowana w 3 obiektach mieszkalno-użytkowych
 • Zapotrzebowanie na ciepło/ moc grzewczą – 380 kW
 • Szacunkowa liczba mieszkańców/ użytkowników – 180
 • Szacunkowe zapotrzebowanie na CWU na dobę – 20 000l/dobę
 • Zaplecze kuchenne do przygotowania posiłków

2. Informacje o instalacji

 • Charakterystyka starej instalacji
  Instalacja w opisywanym obiekcie była wykonana we wczesnych latach 90-tych, zaprojektowana na stosunkowo wysokie temperatury czynnika grzewczego. Źródła ciepła według obecnych standardów były nieekonomiczne. Były to kotły gazowe na palnikach wentylatorowych. Dodatkowo istniejąca instalacja solarna 200 m² kolektorów słonecznych była podłączona w sposób niedający pełnego wykorzystania energii słonecznej. Modernizacja polegała na wymianie źródeł energii na nowoczesne przy jednoczesnym optymalnym połączeniu urządzeń w kilku obiektach i skutecznym sterowaniu energią.
 • Charakterystyka nowej instalacji grzewczej
  Stara instalacja została zamieniona na kaskadę gazowych absorpcyjnych pomp ciepła połączonych z kaskadą kotłów kondensacyjnych poprzez wymiennik integracyjny Connect Premium RecoEnergy. Urządzenie zostało zaprojektowane do połączenia 2 źródeł energii. Pełni funkcję wymiennika energii, bufora oraz sprzęgła hydraulicznego. W opisywanym obiekcie jest to zbiornik stalowy o pojemności 2700 litrów, wyposażony w 2 wymienniki ciepła; dolny – przeznaczony do współpracy z pompami ciepła o dużej powierzchni wymiany (56 m²) oraz górny wymiennik kotłowy. Cały system został skonfigurowany do obsłużenia zespołu 3 budynków o sumarycznej powierzchni 6000 m².

Opis działania instalacji w systemie RecoEnergy

Źródła ciepła pracują na rzecz jednego bufora-wymiennika Connect Premium RecoEnergy o pojemności 2700 litrów, z którego następuję optymalny rozdział energii na 3 budynki (ciepła woda i ogrzewanie). Pompy ciepła (gazowe absorpcyjne) pracują równocześnie z kotłami, nie zakłócając parametrów powrotu. Connect Premium RecoEnergy pełni funkcję integratora i sprzęgła hydraulicznego o dużej pojemności. Wielomedialne podłączenie pomp ciepła i kotłów jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch wymienników ciepła o bardzo dużej powierzchni wymiany energii, umieszczonych w urządzeniu.

 • Pompy ciepła pracują w zakresie temperatur 20-65 st C, podłączone do dolnego wymiennika energii
 • Kotły gazowe kondensacyjne pracują w zakresie temperatur 65-75 st C
 • Źródła energii pracują na rzecz bufora Connect Premium RecoEnergy, następnie energia jest dystrybuowana do budynków
 • Konstrukcja zbiornika Connect Premium RecoEnergy polega na zaszyciu w płaszczu stalowym 2 wymienników ze stali nierdzewnej o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła (56 m² każdy z wymienników) i niskich oparach przepływu do 10kPa
 • Przez każdy z wymienników przepływa 15 000 l/ godzinę czynnika grzewczego
 • W każdym z budynków mieści się osobny system sterowania, który zarządza ciepłą wodą i ogrzewaniem

Dedykowane nowoczesne systemy sterujące zarządzają przepływem energii we wszystkich budynkach

Rekomendacje dla inwestorów

Przedstawiony sposób modernizacji systemu grzewczego pozwala w prosty sposób wykonać nowoczesną instalację, dostosowaną do potrzeb użytkownika, odpowiadającą obecnym standardom.

Oszczędności wynikające z wielomedialności systemu

Poprzez zastosowanie pomp ciepła w połączeniu z kotłami gazowymi kondensacyjnymi znaczącemu obniżeniu uległy koszty ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła przez większą część roku samodzielnie pokrywają zapotrzebowanie na ciepło, wykorzystując niski parametr. Jedynie w krótkim okresie obniżonej temperatury, kiedy grzejniki trzeba zasilać wyższym parametrem włączają się kotły i dogrzewają brakującą część energii. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu urządzenia typu Connect Premium RecoEnergy, które umożliwia równoległą pracę pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych na rzecz tej samej instalacji. W takiej konfiguracji można zastosować mniejszą moc pomp ciepła, co wiąże się z niższymi kosztami inwestycyjnymi.

Oszczędności wynikające z wielofunkcyjności Connect Premium RecoEnergy

Integracja poprzez Connect Premium RecoEnergy eliminuje także zastosowanie drogich wymienników płytowych, grupy pompowej oraz sprzęgła hydraulicznego. W kalkulacji kosztów należy także uwzględnić mniejsze zużycie prądu – brak pompy obiegowej, pracującej praktycznie przez 24h/ 365 dni w roku. Daje to istotne oszczędności, rzędu kilkunastu złotych rocznie na samym prądzie elektrycznym.

 

Chcesz wiedzieć więcej – skorzystaj z poniższego formularza:

[formularz tytul=”instalacje przemysłowe – zewnętrzna centrala grzewcza i RecoEnergy”]