Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu
Image Alt

Dotacje

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest rządową propozycją finansowego wsparcia, która ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną oraz zmniejszyć emisję do atmosfery pyłów, jak i innych zanieczyszczeń. Dedykowany jest zarówno dla nowo budowanych domów jednorodzinnych, jak i na potrzeby modernizacji istniejącego już budownictwa mieszkalnego

Jeżeli mamy do czynienia z istniejącym już budownictwem jednorodzinnym, to z rządowego Programu oferowane jest dofinansowanie, które ma na celu pokryć koszty wymiany urządzeń grzewczych starej generacji opartych na paliwie węglowym na nowoczesne rozwiązania typu:

 • pompy ciepła (np. typu powietrze-woda),
 • nowoczesne kotły na paliwo stałe (np. na pellet),
 • kotły elektryczne, olejowe czy gazowe (kondensacyjne)

W przypadku nowego budownictwa jednorodzinnego dofinansowanie obejmie wyposażenie układu grzewczego (razem z usługą montażu) w:

 • kotłów na paliwo stałe np. na pellet,
 • pompy ciepła (np. typu powietrze-woda),
 • kotły elektryczne i gazowe kondensacyjne

Dofinansowana modernizacja może również obejmować zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) wspierających układ grzewczy. Możemy zatem wdrożyć do zmienianego systemu ogrzewania próżniowe kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne. Stąd przydatny będzie również domowy węzeł cieplny do integracji różnych, nowoczesnych źródeł ciepła.

Dofinansowana modernizacja może również obejmować zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) wspierających układ grzewczy. Możemy zatem wdrożyć do zmienianego systemu ogrzewania próżniowe kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne. Stąd przydatny będzie również domowy węzeł cieplny do integracji różnych, nowoczesnych źródeł ciepła.

Program nie dotyczy tylko samych źródeł energii. Dofinansowanie obejmuje również:

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania CWU
 • wymianę starej instalacji do CWU lub wykonanie nowej instalacji do CWU wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji,

które wchodzą w skład domowego węzła cieplnego

 • termomodernizację domu
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia

Dla kogo program Czyste Powietrze?

W rządowym Programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział następujący beneficjenci:

 • osoby fizyczne, które posiadają prawo własności budynku jednorodzinnego
 • osoby, które są współwłaścicielami obiektu mieszkalnego, zakwalifikowanego do budownictwa jednorodzinnego
 • osoby, które otrzymały od uprawnionych podmiotów zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Program Czyste Powietrze – wniosek

Wniosek należy składać w adekwatnym do położenia budynku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

 • w formie elektronicznej przez tzw. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW (składanie wniosku należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 • opcjonalnie: w formie dokumentacji drukowanej, podpisanej wraz z dołączonymi, wymaganymi załącznikami, dostarczonej pocztą lub osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale

Dane poszczególnych siedzib Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można znaleźć na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i poradę w uzyskaniu dofinansowania zapraszamy do kontaktu!