web analytics

Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu

Brak produktów w koszyku

Image Alt

MAKROTERM

Odzysk ciepła ze spalin

Przykład 1. Odzysk ciepła ze spalin pieca gazowego spożywczego przez zastosowanie ekonomizera

Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego

Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego

Typ obiektu: Zakład przemysłu spożywczego

Źródło ciepła:

 • piece gazowe
 • opary i spaliny

Zagospodarowanie ciepła:

 • nagrzewnice
 • ciepła woda użytkowa (CWU)
 • obiegi wentylacji
 • woda technologiczna (chłodniejsza od CWU woda służąca na potrzeby procesów technologicznych)

Problemy:

 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • odzysk ciepła ze spalin pieca technologii spożywczej przez zastosowanie ekonomizera

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • ciepło odpadowe pozyskane ze spalin i oparów pokrywa 80% zapotrzebowania na CWU w okresie letnim i 100% w okresie zimowym
 • lepsza jakość spalin (mniejsza emisja CO2)

Przykład 2. Odzyskanie ciepła ze spalin kotła parowego

Odzysk ciepła ze spalin kotła parowego dla zakładu odzieżowego

Odzysk ciepła ze spalin kotła parowego dla zakładu odzieżowego

Typ obiektu: Zakład odzieżowy średniej wielkości

Źródło ciepła:

 • kocioł parowy

Źródło chłodu:

 • agregat wody lodowej absorpcyjny

Zagospodarowanie ciepła:

 • nagrzewnice do centralnego ogrzewania
 • ciepła woda użytkowa dla pracowników zakładu
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • wentylacja
 • klimakonwektory

Problemy:

 • duże koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 •  zastosowanie wydajnego ekonomizera z funkcją odzysku ciepła ze spalin

 Korzyści:

 • w całości wykorzystuje się energię odpadową pozyskaną z procesu produkcji
 • niższa emisja CO2 i lepsza jakość spalin
 • niższe koszty chłodzenia zakładu produkcyjnego oraz pozyskania ciepłej wody użytkowej dla pracowników przedsiębiorstwa

 

Przykład 3. Zastosowanie ekonomizera do odzysk ciepła ze spalin kogeneratora

Odzyskanie ciepła ze spalin dla obiektu hotelowego z aquaparkiem

Odzysk ciepła ze spalin dla obiektu hotelowego z aquaparkiem

Typ obiektu: Obiekt hotelowy z aquaparkiem

Źródło ciepła:

 • piec gazowy
 • kogenerator

Źródło chłodu:

 • agregat wody lodowej absorpcyjnej

Zagospodarowanie ciepła:

 • obiegi wentylacji
 • CWU o wysokim parametrze (wyższa temperatura)
 • ogrzewanie – klimakonwektory
 • CWU o niskim parametrze (niższa temperatura)
 • ogrzewanie podłogowe
 • technologie basenowe (woda do ogrzewania basenu rekreacyjnego)
 • ogrzewanie podłogowe

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg centrali wentylacyjnej
 • klimakonwektory
 • woda lodowa sauny

Problemy:

 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • odzysk ciepła ze spalin kogeneratora (ekonomizer)

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • ciepło odpadowe pozyskane z kogeneratora pokrywa 75% zapotrzebowania na ogrzewanie obiektu, ciepłej wody użytkowej i basenu