web analytics

Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu

Brak produktów w koszyku

Image Alt

MAKROTERM

Integrator I SH – ogrzewanie hybrydowe

Integrator I SH budowa

Integrator I SH budowa

Integrator I SH umożliwia ogrzewanie hybrydowe poprzez łączenie odbiorników ciepła (centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, zasobnik CWU) i 2 lub 3 źródeł ciepła: kocioł gazowy/stałopalny/elektryczny/olejowy + kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym + zasobnik kolektorów słonecznych. Ogrzewanie hybrydowe jest rozwiązane na tych samych czynnikach i w takich samych układach ciśnieniowych.

Ogrzewanie hybrydowe za pomocą opatentowanej technologii Integratora

 • większa niezawodność i optymalna praca układu grzewczego
 • zarządza i stabilizuje przepływy energii (rozdziela układy, zapobiega zakłóceniom przepływów)
 • porządek instalacji (zasilania i powroty w jednym miejscu montażu)
 • zabudowa kotłowni nie wymaga dużo miejsca
 • funkcja sprzęgła hydraulicznego
 • funkcja rozdzielacza kotłowego na obiegi grzewcze
 • wyposażony w 3-drogowy zawór przełączny z siłownikiem

Integrator umożliwia ponadto:

 • pomiar temperatury i ciśnienia w instalacji
 • nadanie priorytetu CWU: automatyczne przekierowanie energii do ogrzewania wody użytkowej lub pomieszczeń
 • bezpieczną pracę instalacji oraz właściwy przepływ energii w czasie serwisu czy demontażu kotła (funkcje grzewcze realizuje drugie urządzenie)
 • etapowe ogrzewanie hybrydowe przez podłączanie kolejnych urządzeń grzewczych
 • łatwy montaż i powtarzalność budowy instalacji (standaryzowane połączenie), ograniczające awaryjność systemu grzewczego oraz mniej złączek instalacyjnych
 • buforowanie energii słonecznej w płaszczu wodnym kominka
[smartslider3 slider=86]

Sposób podłączenia Integratora I SH

Integrator I SH króćce

Integrator I SH króćce

Integrator I SH dzielimy pod względem mocy cieplnej kotła, z którym będzie współpracować. Integrator dostępny jest również w wersji bez sprzęgła hydraulicznego

dane_technicznejpg

Ogrzewanie hybrydowe – przykładowe wykorzystanie Integratora I SH

Kocioł gazowy kondensacyjny z urządzeniem na paliwo stałe i opcjonalnie kolektorami słonecznymi

Wykorzystane źródła energii: Gaz ziemny, biomasa, energia słoneczna.

Jeżeli dom można podłączyć do sieci gazowej zalecamy zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego oraz Kominka z płaszczem wodnym wspomagającym CO i CWU. Kolektory słoneczne Turbosolar dobrze sprawdzą się w przypadku posiadania połaci dachowej skierowanej na południe.

Opis działania

 •  Główne źródło energii – kocioł gazowy kondensacyjny
 •  Źródło uzupełniające – Turbokominek z płaszczem wodnym
 •  Integracja – moduł INTEGRATOR

Ogrzewanie hybrydowe domu jednorodzinnego jest zbudowanie w oparciu o 3 źródła energii. Pierwszeństwo mają kolektory Turbosolar, które korzystają z darmowej energii słonecznej i ogrzewają wodę w zasobniku. Kominek na drewno jest podłączony do instalacji centralnego ogrzewania i zasobnika na wodę. Paląc w kominku ogrzewamy pomieszczenia i ciepłą wodę. Gazowy kocioł jest głównym źródłem energii, który automatycznie podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniach. Połączenie źródeł energii i optymalną pracę układu zapewnia Integrator. Łączy i rozdziela strumienie energii czuwając jednocześnie nad właściwym podziałem na cele grzewcze i ciepłą wodę. Kominek może samodzielnie ogrzewać dom. W czasie eksploatacji automatyka Kominka blokuje kocioł gazowy aby uniknąć dublowania się strumieni ciepła. Płaszcz wodny kominka pracuje w układzie otwartym co daje gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki patentowemu rozwiązaniu Makroterm, jest bezpośrednio włączony do układu zamkniętego i zabezpieczony otwartym naczyniem przelewowym. Nie wymaga zastosowania wężownicy chłodzącej.

Oszczędności eksploatacyjne

System zintegrowany pozwala na zaoszczędzenie ponad 50% kosztów w
porównaniu do ogrzewania samym gazem. W przypadku częstszego
korzystania z drewna oszczędności mogą być większe. Kolektory słoneczne
od marca do września w 60% pokrywają zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
W okresach ciepłej pogody, automatykę turbokominka można ustawić na
ogrzewanie tylko wody użytkowej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Ogrzewanie i ciepłą wodę zapewniają 3 niezależne źródła energii. W
przypadku braku gazu dom można w całości ogrzewać turbokominkiem.
Połączenia zasobnika 300 litrowego i kolektorów słonecznych daje ciepłą
wodę zmagazynowaną na kilka dni.

Gwarancja poprawnego działania

Zastosowanie modułu Integrator umożliwia poprawne połączenie źródeł
energii oraz gwarantuje że energia cieplna będzie wykorzystana
optymalnie. Zmniejszone zostało ryzyko popełnienia błędu przy montażu
oraz istotnie skrócił się czas wykonania kotłowni.

Po stronie Makroterm

 • Indywidualne porady i dobór urządzeń
 • Kompletacja urządzeń
 • Kominki z płaszczem wodnym, o mocy 10-47kW, ponad 150
  modeli kominków
 • Moduły Integrator do optymalnego zarządzania energią do 50kW
 • Wysokowydajne kolektory Turbosolar
 • Sterowanie do układu i akcesoria
 • Makroterm oferuje także kompletne gotowe pakiety oraz
  rozwiązania na indywidualne zamówienie

Po stronie Instalatora

 • Dobór kotła, grzejników, ogrzewania podłogowego, zasobnika
  ciepłej wody i akcesoriów montażowych

Zasada działania:

Sterowanie strumieniami ciepła zależne jest od sterownika kominka jak i sterownika kotła. Po stronie źródła ciepła jakim jest kominek zawór spięty jest ze sterownikiem, czujnik sterownika jest umieszczony w tulei zanurzeniowej zasobnika. Sterownik w tym układzie steruje pompą oraz zaworem rozdzielającym umieszczonym w Integratorze. Ładowanie zasobnika przez kominek następuje w priorytecie. Kiedy zostanie osiągnięta temperatura zadana, zawór zmienia pozycję kierując strumień ciepła na odbiorniki CO lub ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Szczegółowy opis systemu