web analytics

Informacje

SIEDZIBA FIRMY
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.
ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków
NIP 736 10 09 776, REGON 490612605

icon_widget_image +48 603 979 263 icon_widget_image bok@makroterm.eu

Brak produktów w koszyku

Image Alt

Systemy grzewcze dla budynków wielorodzinnych i użytkowych

Przykład 1. Odzysk ciepła ze spalin pieca gazowego spożywczego przez zastosowanie ekonomizera

[caption id="attachment_5657" align="alignnone" width="1280"]Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego[/caption] Typ obiektu: Zakład przemysłu spożywczego

Przykład 1. Typ obiektu: Obiekt opiekuńczo - rehabilitacyjny Źródło ciepła: zespół kotłów kondensacyjnych zespół pomp ciepła Źródło chłodu: zespół wytwornic wody lodowej Zagospodarowanie ciepła: obiegi CO CWU obiegi wentylacji Zagospodarowanie chłodu: obieg wentylacji klimakonwektory Problemy: wysokie koszty przygotowania wewnętrznej kotłowni zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie wysokie

System wielomedialny pozwala wykorzystać różne źródła energii (urządzenia grzewcze, chłodzące, odzysk ciepła z układów chłodzenia) zapewniając dużą moc układu grzewczego przez optymalizację doboru źródeł oraz właściwe magazynowanie i dystrybucję ciepła/chłodu z pomocą dedykowanych buforów Connect Premium. Przykład 1. System wielomedialny z buforami ciepła

Jako specjaliści od systemów ogrzewania oferujemy również projektowanie, dobór urządzeń oraz systemów sterowania do zewnętrznych centrali grzewczych, pełniących rolę kotłowni kontenerowych. Taka centrala stanowi zespół urządzeń do ogrzewania budynku, umieszczony poza obiektem. W klimacie umiarkowanym, jesteśmy przyzwyczajeni do umieszczania źródeł

Connect Premium RecoEnergy jest urządzeniem wykonywanym na zamówienie i dostosowanym do wymagań danego inwestora. Możliwe jest wykonanie w konfiguracji z –jednym , -dwoma lub trzema wewnętrznymi wymiennikami (do pracy np. z kolektorami słonecznymi) o niskich oporach i dużej powierzchni wymiany.

Firma Makroterm opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania energią dla przemysłu. W zakres naszych działań wchodzi: audyt cieplny - opracowanie koncepcji, dobór i produkcja dedykowanych urządzeń, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem instalacji. Audyt cieplny Firma Makroterm oferuje audyt cieplny umożliwiający właściwe